Welkom

Met meer dan 20 jaar IT ervaring op de verschillende werkgebieden van Service management is Business-View opgericht. Business-View richt zich op de activiteiten tussen de IT en de klant. De nadruk ligt op Customer focus.Door uit te gaan van de informatie behoefte van de klant (information pull) en niet in de eerste plaats de technologische mogelijkheden kan de IT-organisatie de klanttevredenheid verhogen. Business-View helpt mee een brug te slaan tussen de traditioneel vaak technisch ingestelde IT-organisatie en de klanten die hun zakelijke doelstellingen willen verwezenlijken. Met onze slogan willen we aangeven dat je de zaken duidelijk en simpel moet houden ten bate van de Customer Focus. Een proactieve instelling en pragmatisch te werk gaan zijn belangrijke eigenschappen van Business-View terwijl we het borgen van oplossingen in bestaande processen niet uit het oog verliezen.


Clarity & Simplicity